Wettelijke bepalingen

Gebruiksvoorwaarden van de website van het Zero Afval Salon

Deze website van het Zero Afval Salon wil de bevolking en de professionals informeren over de organisatie door Leefmilieu Brussel van de jaarlijkse editie van het Zero Afval Salon in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gebruik van de informatie op deze website is toegelaten en wordt zelfs aangemoedigd op voorwaarde dat het Zero Afval Salon als bron vermeld wordt en dat de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden nageleefd worden.

Leefmilieu Brussel zorgt ervoor dat de informatie op de website van het Zero Afval Salon zo correct en zo up-to-date mogelijk is. Leefmilieu Brussel kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten die erop zouden voorkomen.

Leefmilieu Brussel tracht een maximale en doorlopende toegankelijkheid van de website van het Zero Afval Salon te waarborgen. Leefmilieu Brussel kan evenwel getroffen worden door technische problemen en verwerpt alle verantwoordelijkheid in het geval dat de website niet toegankelijk is, hoelang dit ook duurt.

Bescherming van persoonsgegevens

Leefmilieu Brussel, een gewestelijke openbare organisatie in Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens voor:

· verwerkingen uitgevoerd in het kader van wettelijke bepalingen die het in staat stellen taken van algemeen belang uit te voeren. Voorbeelden: toekenning van energiepremies, erkenning van natuurlijke personen enz.

· verwerkingen op basis van uw toestemming. Voorbeelden: abonnement op een nieuwsbrief, inschrijving voor een evenement enz. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit van invloed is op de eerder uitgevoerde verwerking.

Indien er geen specifieke contactgegevens worden verstrekt, kunt u uw gegevens raadplegen, een kopie aanvragen, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen:

· per e-mail : webmaster@environnement.brussels

· per post:

Leefmilieu Brussel

Afdeling Informatie, Algemene coördinatie, Circulaire economie en Duurzame stad

Havenlaan 86C/3000,

1000 Brussel.

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming

· per e-mail : privacy@environnement.brussels

· per post:

Leefmilieu Brussel

Privacy

Havenlaan 86C/3000

1000 Brussel

Indien u dat wenst, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Cookiebeleid

Het surfen op de website gaat gepaard met het gebruik van de volgende cookies:

· cookie_agreed

· cookie_set

· _ga

· _gid

·  _gat

· _fbp

1. Cookies die nodig zijn voor de werking van de website

Er is geen toestemming vereist voor de volgende cookies:

Benaming

Bewaartijd

Doel

cookie-agreed

100 dagen

Registreert de keuze van een gebruiker betreffende de cookies.

cookie_set

100 dagen

Registreert de keuze van een gebruiker over het deel van de website dat hij wil raadplegen.


2. Cookies om meer info te krijgen over het publiek

Om de website aan te passen aan de vragen van de bezoekers, meten we de activiteit van de bezoekers op de website d.m.v. Google Analytics.

Benaming

Bewaartijd

Doel

_ga

26 maanden

Registreert een unieke gebruikersnaam, gebruikt om statistische gegevens te genereren over de wijze waarop de gebruiker de website gebruikt

_gid

26 maanden

Registreert een unieke gebruikersnaam, gebruikt om statistische gegevens te genereren over de wijze waarop de gebruiker de website gebruikt

_gat

Duur van de sessie

Gebruikt door Google Analytics om het percentage zoekopdrachten bij de server te controleren

We verzamelen ook uw IP-adres om te bepalen vanuit welke stad u inlogt. Deze wordt onmiddellijk anoniem gemaakt na gebruik. Leefmilieu Brussel kan dus in geen geval natuurlijke personen identificeren via deze weg.

U kan ervoor kiezen de cookies die door Google Analytics worden geplaatst over het algemeen te weigeren via de beschikbare procedure .

3. Reclamecookies

Benaming

Bewaartijd

Doel

_fbp

36 maanden

De Facebook-pixel identificeert de gebruikers afkomstig van een Facebookpagina om de impact te meten van de sensibiliseringscampagnes gelanceerd door Leefmilieu Brussel

 

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze portaalsite voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Leefmilieu Brussel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de merken en logo’s op onze website met toestemming van hun eigenaars gebruikt worden. Deze kunnen door eigendomsrechten beschermd zijn. Zij mogen bijgevolg zonder hun toestemming niet gebruikt worden.