Europees Comité van de Regio’s – Commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie

Europees Comité van de Regio’s – Commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie

Het Europees Comité van de Regio’s is de spreekbuis van de steden en gewesten in de Europese Unie. De commissies van het Comité stellen adviezen op, waarover de leden in de algemene vergadering moeten beraadslagen en stemmen. De Commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) staat in voor het beleid inzake afval en circulaire economie.