Uw bedrijfsmodel veranderen

Milieubeheer invoeren kan op het vlak van afvalbeheer tot zeer interessante resultaten leiden, maar een Zero Afval-aanpak in bedrijven kan ambitieuzer zijn en u ertoe aanzetten tot een nieuwe benadering van uw bedrijfsmodel in zijn geheel door de principes van de circulaire economie toe te passen.

Overschakelen naar de circulaire economie

De kringloop- of circulaire economie is een economisch model waarin grondstoffen efficiënter worden gebruikt en “in een kringloop” meedraaien om de impact van handel en productie op het milieu te verminderen. Dit koolstofarme bedrijfsmodel beperkt zich niet tot het terugwinnen of recycleren van materialen, maar omvat een aantal inspirerende principes zoals functionaliteitseconomie, hergebruik, milieubewust ontwerpen, omgekeerde logistiek, industriële ecologie, recyclage of herstellen. Zo biedt circulaire economie talrijke kansen aan bedrijven die goed op de markt kunnen inspelen.

Geniet van de steun van het Gewest

Sinds 2016 beschikt het Gewest over een Gewestelijk programma voor circulaire economie (GPCE), dat bedrijven tal van mogelijkheden biedt om hun duurzame activiteiten te ontwikkelen, met inbegrip van de Projectoproep Be Circular voor Ondernemingen en verschillende steun- en financieringsmechanismen om u te helpen bij de transitie naar een circulaire model.