Vert d’Iris International

Vert d’Iris International

Vert d’Iris International kweekt eco-intensieve moestuinen op bosland in het Brussels Gewest en verdeelt biologisch fruit, groenten en eetbare bloemen in korte keten. Deze kernactiviteit geniet van synergieën met andere activiteiten van de coöperatie : opleidingen, kweekbakken, aquaponica, voedselverwerking en compostering van stedelijk voedselafval. Het sociale doel van Vert d’Iris omvat het creëren van verantwoord werk en de uitwisseling van ervaring met het buitenland.