Ressources

Ressources

Ressources is de federatie van ondernemingen in de sociale economie die actief zijn op het gebied van afvalvermindering door recuperatie, hergebruik en valorisatie van bronnen, volgens het principe van circulaire economie. De leden, actoren van transitie, herplaatsen duurzame jobs en dragen bij tot het behoud van onze bronnen door de voorwerpen die ze inzamelen van burgers en bedrijven zo goed mogelijk te sorteren en te herwaarderen.