MCA

MCA

MCA Recycling is een Brussels bedrijf dat al meer dan 20 jaar actief is in afvalbeheer. MCA Recycling is gespecialiseerd in de implementatie van selectieve sorteersystemen voor bedrijven papier, karton, plastiek, glas, blikjes, drankkarton, gemengd afval, organisch afval en electronisch afval), en zorgt ook voor de inzameling en traceerbaarheid ervan. Om bij te dragen tot het succes van dit systeem, stelt MCA Recycling haar klanten gratis alle geschikte inzamelaars ter beschikking (manden, zakken, containers, …) voor een efficiënte sortering.