Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de overheidsdienst voor leefmilieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze neemt een actieve rol op om de Brusselaars, de bedrijven en de overheidsinstellingen te helpen doorgroeien naar een milieu-en energietransitie en zet hiervoor in op bewustmaking, adviesverlening en ondersteuning. Leefmilieu Brussel ontwikkelt ook vernieuwende programma’s om de actoren te motiveren, te stimuleren en in netwerk te brengen, om hun vorderingen op het vlak van de milieu- en energietransitie te ondersteunen of te versnellen. Verschillende van deze initiatieven  zullen tijdens het Zero Afval Salon voor Professionals worden voorgesteld, waaronder Good Food, het Label Ecodynamische Onderneming, …