Waarom een Zero Afval Salon voor bedrijven?

Naar aanleiding van het succes van het Brusselse Zero Afval Salon in 2018, maar ook van de opkomst van steeds talrijkere Zero Afvalinitiatieven, aangemoedigd door een daadkrachtig openbaar beleid, zoals Repair Cafés, doe-het-zelfworkshops en Zero Afvalwinkels, reidt de Zero Afvalaanpak zich in het Brusselse Gewest razendsnel uit, wat voor bedrijven reële kansen biedt.

Met het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan en het Gewestelijk programma voor circulaire economie (GPCE) is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al enkele jaren geleden begonnen met een ambitieus beleid voor afvalpreventie en -beheer en circulaire economie. De bedoeling van dit Zero Afval Salon voor Professionals is om oplossingen – goederen en diensten – en leveranciers te identificeren die actief bezig zijn met het vermijden en opwerken van afval, met een circulaire economische aanpak en naar een transitie van de economie.

Wat verstaan we onder Zero Afval?

De Zero Afval-aanpak bestaat er in het aandeel niet valoriseerbaar afval te verminderen ten gunste van valoriseerbare materialendie in een andere productiecyclus grondstoffen kunnen toegepast worden. Nieuwe bedrijfsmodellen maken het zo mogelijk om een circulaire economie na te streven die het verbruik en de verspilling van natuurlijke grondstoffen, de uitstoot van broeikasgassen en de impact van het afvalbeheer op het milieu drastisch vermindert. Zo wordt het afval van de ene de grondstof van een andere.

Waarom naar Zero Afval nastreven?

Afvalbeheer is bijzonder zichtbaar, duur en aan steeds strengere regels onderworpen, zodat het tegenwoordig voor organisaties een grote uitdaging is. Zero Afval biedt dus een echte kans om kosten te verlagen, medewerkers te motiveren, vooruit te lopen op wettelijke verplichtingen en het bedrijfsimago te beschermen, maar ook om nieuwe markten te openen of alternatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en daarbij nieuwe investeerders aan te trekken.